Autentifikācija

Personas datu apmaiņas nosacījumi attālinātai pakalpojumu lietošanai: Lai saņemtu Jūrmalas pilsētas domes piedāvāto pakalpojumu “Jūrmalas iedzīvotāja karte” personas autentifikācija ir obligāta. Personas datu apmaiņas mērķis ir personas autentifikācijas veikšana Jūrmalas iedzīvotāja kartes pakalpojuma lietošanai. Ja autentifikācija ir veiksmīga, autentifikācijas pakalpojuma sniedzējs personas autentifikācijas datus nodod Jūrmalas pilsētas domei, lai nodrošinātu personas izvēlētā pakalpojuma lietošanu. Nepiekrītot datu nodošanai Jūrmalas pilsētas domei un/vai autentifikācijas pakalpojuma sniedzējam Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (www.latvija.lv), persona nevar autentificēties un nevar izmantot Jūrmalas pilsētas domes pakalpojumus. Jūs tiksiet pāradresēts uz Latvija.lv lapu, lai veiktu autentifikāciju. Pēc sekmīgas autentifikācijas, Jūs tiksiet atvests atpakaļ uz karte.jurmala.lv. Ja vēlaties tupināt, noklikšķiniet pogu "Ienākt".