Jūrmalas iedzīvotāja karte, lietošana, saņemšanas kārtība

Jūrmalas iedzīvotāja karte ir personalizēta viedkarte, kas ļauj jūrmalniekiem izmantot pašvaldības un pilsētas pakalpojumu sniedzēju piešķirtās atlaides un priekšrocības. Ar Jūrmalas iedzīvotāja karti pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas. Skolēniem Jūrmalas iedzīvotāja karte kalpo kā Skolēna apliecība un ļauj izmantot skolēnu autobusus un pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas, kā arī dod iespēju pašvaldības izglītības iestādēs saņemt bezmaksas pusdienas.
Uz Jūrmalas iedzīvotāja kartes norādīts jūrmalnieka vārds, uzvārds, fotogrāfija, derīguma termiņš, tā ir derīga 5 gadus no izsniegšanas brīža.

 

Kas var saņemt Jūrmalas iedzīvotāja karti?

Jūrmalas iedzīvotāja karti var saņemt tie jūrmalnieki no septiņu gadu vecuma, kuriem nav izsniegta Skolēna apliecība un kuri atbilst kādai no minētajām kategorijām:

  • personas deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (izņemot personu, kurai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir deklarēta papildu dzīvesvietas adrese);
  • personai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums;
  • persona ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas izglītības iestādes izglītojamais līdz 24 gadu vecumam;
  • persona, kura veikusi Jūrmalas iedzīvotāja kartes saņemšanas apmaksu.

 

Vairāk informācijas šeit.


card.png
Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, tai skaitā sīkdatnes, kas nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai. Ņemot vērā, ka interneta vietne nedarbosies, ja sīkdatnes netiks izmantotas, šo sīkdatņu izmantošanai piekrišana netiek prasīta. Skatīt vairāk
Piekrītu